Privacyverklaring

De Yogahoeve De Yogahoeve, gevestigd aan Velakkersweg 1 9755 TR Onnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.deyogahoeve.nl
velakkersweg 1
9755 TR Onnen
+31648012188

Karlijn vd Sluis is de Functionaris Gegevensbescherming van De Yogahoeve Hij/zij is te bereiken via info@deyogahoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Yogahoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres: alleen opgeven als je graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je makkelijk voor de nieuwsbrief af te melden.
 • Ip adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deyogahoeve.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Yogahoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief
● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Om goederen en diensten bij je af te leveren
● De YogaHoeve analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
● De YogaHoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Yogahoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Yogahoeve) tussen zit.
De Yogahoeve gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Momoyoga: inschrijfsysteem, bijhouden van tegoeden, betalingsverwerking systeem. Afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten en diensten, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van De YogaHoeve, en bijbehorende online diensten, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket, beheer van de klantenadministratie, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 • Newsletter2go; verzenden van nieuwsbrieven, onze nieuwsbrief bevat links en graphics waarmee we kunnen zien of de newsletter geopend is in een e-mailprogramma en of er op links is geklikt. Dit gebruiken we ter verbetering van ons aanbod en voor kwaliteitsborging. U kunt hiertegen bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief. In elke mail bij de newsletter vindt u informatie over het afmelden.
 • WordPress: website beheer en email gegevens van personen die een review achterlaten.
 • Hostnet: hosting website
  .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De YogaHOeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zolang een deelnemer is ingeschreven in momoyoga. Indien een deelnemers zich wil uitschrijven dan kan de deelnemers zichzelf uitschrijven uit het systeem of de YogaHoeve een verzoek doen via email voor uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Momoyoga: Ledenadministratie, bijhouden tegoeden, betalingen verwerken
  Personalia, NAW, Bankrekening (indien afgestaan tbv automatische incasso)
 • Clau administraties: btw aangiften, jaarrekening. Personalia, NAW,
 • Newsletter2go: Nieuwsbrieven versturen naam, emailadres

Bij jouw eerste bezoek aan ons inschrijvingssysteem hebben wij je geïnformeerd middels onze algemene voorwaarden wat betreft afmelding van onze nieuwsbrief.

Aanvullende informatie: je kunt je voor alle cookies afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account in momoyoga. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deyogahoeve.nl.

De Yogahoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Yogahoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@deyogahoeve.nl

De Yogahoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Yogahoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.